หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ส่งรูปเล่มโครงงานอาชีพและแปรรูปอาหาร 
      แจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานอาชีพและแปรรูป
ขอเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ประชุม 
       ขอเชิญคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67ปีการศึกษา 2560 ประชุม พร้อมกัน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ในวันจันทร์ที่
ข่าวสาระน่ารู้
 
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
     

วันเด็กแห่งชาติ 
      วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเ

 
ภาพกิจกรรม
 
ลดเวลาเรียน เสริมเวลารู้
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี
กิจกรรมสายใยรักผูกสัมพันธ์ ปีการศึกษา2557

ภาพกิจกรรมบน Facebook
 


แนะแนวดี ชีวีก้าวไกล
 


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูไทย