หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้ารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์ 
       ขอเชิญส่งบุตรหลานเข้ารวมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์ เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านหุ่นยนต์ เพื่อฝึกปฏิบัติให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนก
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา&
ประกาศค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา&
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โครงงานคุณธรรม

ภาพกิจกรรมบน Facebook
 


แนะแนวดี ชีวีก้าวไกล
 


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูไทย